Privacy en cookies op Appmeister/ Tekstmeister

Appmeister ASO App Store Optimalisatie licht.jpg
 

Appmeister/ Tekstmeister is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
bart@tekstmeister.nl

 

Een verkorte versie, omdat je de lange niet wil lezen:

- Ik bewaar je naam, mailadres en factuurinformatie van je in mijn Gmail en mijn boekhoudpakket van Moneybird. Ik doe dat net zo lang als ik die software gebruik.
- Ik bestook je niet met nieuwsbrieven en verkoop je data niet door aan derde partijen.
- Er staan cookies op de website van Google Analytics en Squarespace, die geanonimiseerde bezoekersstatistieken bijhouden. Zo kan ik zien wat goed wordt gelezen en waar vraag naar is.
- Met een klik op de verkooplinks in sommige blogs word je doorverwezen naar webshops als GearBest, AliExpress en Amazon, die clicks en aankopen bijhouden die ik, geanonimiseerd, kan zien.
- Je kan me mailen over vragen rondom de privacy.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Appmeister/ Tekstmeister verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer, als we overgaan tot een offerte of betaling


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Appmeister/ Tekstmeister verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling, om een zakelijke transactie te beklinken.
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Appmeister/ Tekstmeister analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren, zodat we klantgerichter kunnen werken.
- Appmeister/ Tekstmeister ziet jouw aankoopgedrag geanonimiseerd bij externe affiliate links naar GearBest, Amazon en AliExpress (en andere webshops), zodat we weten welke in blogs benoemde producten aanslaan en welke niet.
- Appmeister/ Tekstmeister verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Appmeister/ Tekstmeister neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Appmeister/ Tekstmeister) tussen zit.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Appmeister/ Tekstmeister bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen conform de instrumenten van derde partijen die we daarvoor gebruiken, te weten Google (Gmail en Analytics, waarbij gegevens geanonimiseerd worden) en Squarespace (die de techniek achter het mailformulier op de site levert). Hun bewaartermijnen lees je in de links.


Delen van persoonsgegevens met derden

Appmeister/ Tekstmeister verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Appmeister/ Tekstmeister blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Appmeister/ Tekstmeister gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Appmeister/ Tekstmeister gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Analytische cookies die Appmeister/ Tekstmeister gebruikt, zijn afkomstig van Squarespace, waarmee deze website is gemaakt, en Google Analytics (bewaartermijn: 14 maanden). We doen dit geanonimiseerd: we zien geen volledige IP-adressen en persoonsinformatie. Klik op de links voor het privacybeleid van die bedrijven.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bart@tekstmeister.nl.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Appmeister/ Tekstmeister neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bart@tekstmeister.nl.

 

Waarom deze privacytekst een wij-vorm heeft

Omdat ik een sjabloon heb gebruikt voor deze cookie- en privacyvoorwaarden, die ik zelf naar willens en wetens correct heb aangevuld met gerichte informatie. Ik werk alleen tenzij ik aangeef met iemand anders te werken. Het is niet om mijn bedrijf groter voor te doen dan het lijkt. ;-)